Sinds 2015 hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Dit is door de NzA besloten.

Zorgprofielen
Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Basisverzekering
Indien u in zorgprofiel 2,3 en 4 valt,  kan er niet anders meer gedeclareerd worden bij de zorgverzekeringen, dan via de podotherapeut. De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering.
In het besluit van de NzA speelt de podotherapeut een centrale rol.  Pedicures hebben daarom contracten gesloten met podotherapeuten. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er een jaarlijks voetonderzoek plaatsvinden, door de podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft.

Aanvullende verzekering
Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

Ik heb in onze omgeving met meerdere Praktijken voor Podotherapie, een overeenkomst gesloten voor het verlenen van pedicurezorg.